ROTPIRK CZ FUND SICAV
podfond Medical

Prostřednictvím fondu Rotpirk Medical nabízíme svým klientům možnost spoluvlastnit
široké portfolio akcií společností ze sektoru zdravotnictví. Investice do zdraví patří mezi jedny
z nejdůležitějších investic vůbec. Lidé žijí déle než kdykoli předtím a rostou jejich nároky na
úroveň a kvalitu zdravotnické péče a služeb s tím spojených. Medicína musí bojovat s řadou
nemocí jak stávajících, tak nově se objevujících. Vlivem veřejného, ekonomického i politického
zájmu investice do zdravotnictví rostou a s tím se zvyšuje i zájem investorů o tento sektor.
Medical-Health Care vnímáme jako velmi perspektivní a zároveň stabilní sektor, který
představuje jeden ze základních kamenů akciového portfolia.