S potěšením představujeme plně regulovaný SICAV investiční fond – Rotpirk Algo Fund vyhrazený pro kvalifikované investory. Zakladateli fondu jsou lidé s více než 20letými zkušenostmi na finančních trzích.

Prostřednictvím fondu Rotpirk Algo nabízíme svým klientům vlastní unikátní strategii založenou na principech algoritmického investování. Fond Algo je řízen sofistikovaným algoritmem, který vyhledává neefektivnosti v trhu. Pro Algo není podstatné, jakým směrem se trhy vyvíjejí. Algoritmus participuje na růstu i poklesu trhů. Cílem fondu je přinášet stabilně dvouciferné roční výnosy s důrazem na minimalizaci rizika a volatility.